ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

загальні положення

Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією сервісу «miraplay.cloud – швидкісний сервіс хмарного геймінгу»

Починаючи використовувати будь-який сервіс/його окремі функції, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови цієї Угоди в повному обсязі і уклав з Адміністрацією Сервісу Субліцензійний договір на умовах цієї оферти, а також договір Оренди серверів у відповідних випадках. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень Угоди, Користувач не має права використовувати Сервіс.

Будь-які претензії, що ґрунтуються на заявах про непоінформованість щодо положень цих Умов, не приймаються та не розглядаються.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Сервіс — сукупність технологічних засобів (хмарна технологія Miraplay), яка надає можливість Користувачам отримати доступ до сервера, завантажувати на сервер та використовувати будь-який Контент без встановлення на Термінал Користувача.

1.2. Сервер — електронно-обчислювальна машина (ЕОМ) великої потужності, що належить Адміністрації, на якій розташовані технологічні засоби (хмарна технологія Miraplay).

1.3. Користувач — фізична особа, яка набуває на майданчику Сервісу, використовує придбане за допомогою майданчика право використання Сервісу.

1.4. Контент — мультимедійні продукти, результати інтелектуальної діяльності як програм для ЕОМ, зокрема комп’ютерні игры.

1.5. Винагорода — плата Користувачем за надання Адміністрацією невиключного права використання Сервісу.

1.6. Майданчик Сервісу — майданчик Адміністрації, розташований на даному інтернет-сайті та містить технічні можливості для здійснення перегляду, набуття прав на використання Сервісу.

1.7. Опис — інформація, доступна на майданчику Сервісу та призначена для ознайомлення Користувача з властивостями Сервера (специфікація, час зберігання даних тощо).

1.8. Термінал Користувача — різні технічні пристрої як: персонального комп’ютера; планшетного комп’ютера; ігрового маніпулятора/приставки або іншого обладнання, що знаходиться у власності Користувача або належить йому на іншій підставі, що дозволяє використовувати Сервіс. Для використання Сервісу Термінал Користувача повинен відповідати певним вимогам, зазначеним в Описі (операційна система, геймпад, підключення до мережі Інтернет та ширина каналу).

1.9. Обліковий запис — розділ Користувача на майданчику Сервісу, що включає відомості про Користувача, повідомлені ним на сайті Адміністрації, з метою отримання можливості використовувати Сервіс (логін, пароль), а також відомості про набуті права на використання Сервісу та інші відомості, необхідні або супутні для використання Сервісу.

1.10. Видеопотік — послідовність кадрів певного формату, що створюють пов’язане зображення (відео), яке Користувач отримує у відповідь на свої дії, використовуючи Сервіс.

1.11. Завантаження контенту — збереження Контенту в пам’ять Сервера Miraplay для подальшого використання Користувачем.

1.12. Встановлення контенту — запуск Дистрибутива після його Завантаження на Сервер Miraplay з метою уможливити використання Контенту на Терміналі Користувача.

1.13. Дистрибутив – файл або сукупність файлів, які складають Контент та необхідні для встановлення Контенту на Терміналі Користувача.

2. ПРЕДМЕТ

2.1. Адміністрація надає Користувачеві право (на основі простої невиключної ліцензії) на використання хмарної технології Miraplay у складі Сервісу за прямим функціональним призначенням, а саме з метою використання Контенту на Серверах Адміністрації.

2.2. Адміністрація не накладає обмеження на тип завантажуваного та використовуваного Контенту Користувачем.

2.3. Користувач Сервісу несе повну відповідальність за порушення прав використання Контенту на Сервері Адміністрації.

2.4. Використання Сервісу можливе за схемою передплати — використання Сервісу за фіксовану Винагороду.

2.5. Адміністрація зберігає за собою право використання Сервісу самостійно та право на видання невиключних ліцензій іншим особам.

2.6. Адміністрація залишає за собою право обмежити кількість годин, які Користувач має право використовувати Сервіс за сплачений час у календарний місяць, якщо це не суперечить сутності тарифу (наприклад, тариф на кілька годин). Конкретні обмеження щодо конкретних тарифних планів встановлюються у описі тарифного плану на майданчику Сервісу.

2.7. Адміністрація має абсолютне право у будь-який момент змінювати кількість годин у ліміті для конкретних тарифів без попереднього повідомлення Користувачів. Під календарним (оплаченим) місяцем для цілей цього пункту розуміється період часу з першого числа активації Підписки до аналогічного числа наступного календарного місяця (для багатомісячних передплат – кожен наступний місяць після дати активації Передплати). Першим періодом буде вважатися відрізок часу від дати направлення повідомлення Користувача про введення обмеження, передбаченого цим пунктом, до дати закінчення оплаченої Підписки (для багатомісячних підписок – відрізок часу від дати надсилання повідомлення до дати закінчення чергового календарного місяця з дати активації Підписки).

2.8. Усі повідомлення та повідомлення про Сервіс, вказані не на основному сайті miraplay.cloud, є лише інформативними та Адміністрація не несе відповідальності за достовірність даних.

2.9. Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд змінювати та/або доповнювати цю Угоду в будь-який час. Адміністрація публікуватиме зміни до Угоди на поточній сторінці. Подальше користування ресурсами Сервісу Користувачем після будь-яких змін Угоди означає прийняття ним таких змін/доповнень.

2.10. Остання редакція Угоди замінює собою всі попередні угоди між Адміністрацією та Користувачем. Попередня версія Угоди вважається недійсною, втрачає свою силу і більше не може бути основним документом, що регулює відносини між Користувачем та Адміністрацією. У разі незгоди Користувача зі змінами та (або) доповненнями до цієї Угоди, Користувач повинен припинити користуватися ресурсами Сервісу.

3. РЕГІСТРАЦІЯ І АВТОРИЗАЦІЯ

3.1. Для доступу до Сервісу Користувач зобов’язаний зареєструватися на майданчику Сервісу. Для цілей реєстрації Користувач надає такі дані:

3.1.1. Адреса електронної пошти, яка надалі буде логіном для Облікового запису Користувача.

3.1.2. Унікальний пароль, який забезпечує захист Облікового запису Користувача.

3.2. Авторизація здійснюється за допомогою введення логіну та пароля.

3.3. Користувач самостійно відповідає за збереження своїх логіну та паролю, в т.ч. за можливість доступу до них інших осіб та зайву легкість пароля. Адміністрація не несе відповідальності за розголошення логіну та пароля Користувача, якщо це сталося внаслідок недбалого ставлення Користувача до своїх даних та Терміналів Користувача та інших засобів запису, де вказана інформація збережена.

3.4. Користувач несе повну відповідальність за надання невірних відомостей про адресу електронної пошти, що спричинило неможливість належного виконання Адміністрацією своїх зобов’язань перед Користувачем.

3.5. Користувач дає дозвіл Адміністрації на збирання, обробку та зберігання своїх особистих персональних даних у разі надання таких.

4. ВИНАГОРОДА АДМІНІСТРАЦІЇ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. За використання Сервісу Користувач виплачує Адміністрації винагороду.

4.2. Винагорода за користування Сервісом оплачується Користувачем відповідно до обраного тарифу.

4.3. Винагорода за використання Сервісу за схемою підписки є фіксованою та сплачується Користувачем до початку використання Сервісу (авансовий платіж). Сума винагороди зазначається на майданчику Сервісу.

4.4. Передплата на Сервіс залишається активною з моменту оформлення Передплати до вимкнення її Користувачем з можливістю поновлення. Підписку можна вимкнути не пізніше ніж за 12 (Дванадцять) годин до закінчення оплаченого періоду. При цьому кошти за використання Підписки списуються з прив’язаного до Облікового запису засобу оплати автоматично за наступний місяць використання Сервісу (авансовий платіж), якщо Користувач не виявив бажання припинити використання Сервісу шляхом призупинення Підписки протягом оплаченого періоду.

4.5. Користувач має право використовувати засоби оплати, які доступні на майданчику Сервісу на дату оплати. Список таких засобів оплати може бути змінено Адміністрацією в односторонньому порядку.

4.6. З метою зручності засіб оплати Користувача автоматично прив’язується до його Облікового запису під час здійснення платежу. При цьому підключається функція “автоплатіж”, яка дозволяє автоматично поповнювати особовий рахунок Користувача без переривання ігрового процесу. Користувач може в будь-який момент вимкнути функцію “автоплатіж” або відв’язати засіб платежу від свого облікового запису в налаштуваннях платіжної інформації Облікового запису.

4.7. Користувач несе повну відповідальність за надання невірних відомостей про засоби оплати, що спричинило неможливість належного виконання Адміністрацією своїх зобов’язань перед Користувачем.

4.8. У разі невикористання Користувачем Сервісу більше трьох місяців поспіль, Адміністрація має право видаляти неактивні акаунти та обнулювати ігровий час Користувача.

4.9. Адміністрація здійснює повернення коштів за заявою Користувача у разі технічних збоїв у роботі Сервісу, що виникли з вини Адміністрації більш ніж на 24 години з моменту повідомлення Користувачем служби технічної підтримки або у разі видалення Адміністрацією неактивного облікового запису Користувача.

4.10. Повернення здійснюється безготівковим перерахуванням коштів Користувачеві в строк не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати надходження відповідної вимоги. Цей термін може бути збільшений у зв’язку з умовами перерахування коштів платіжною системою, у зв’язку з чим Адміністрація відповідальності не несе.

5. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач не має права:

5.1.1. використовувати Сервіс будь-якими способами, що перешкоджають його нормальному функціонуванню.

5.1.2. намагатись отримати доступ до вихідного коду технології Miraplay;

5.1.3. намагатися декомпілювати код технології Miraplay;

5.1.4. на будь-яких ресурсах, де ведеться обговорення Сервісу або відбувається спілкування Користувачів, критикувати Сервіс у непристойних виразах (в т.ч. використовувати лайку та мат),

висловлюватися образливо (в т.ч. використовувати лайку та мат) стосовно Адміністрації та інших Користувачів; закликати до повалення існуючого ладу, вчинення терористичних актів та іншого насильства; висловлювати екстремістські думки;

висловлюватися зневажливо або образливо (в т.ч. використовувати лайку та мат) щодо певних груп людей на підставі статевих, національних, релігійних та інших відмінностей; поширювати інформацію, яка є свідомо хибною, наклепницькою; а також висловлювати інші думки та переконання, які не відповідають цивілізованому та поважному діалогу між Користувачами чи Користувачами та Адміністрацією.

Адміністрація при виявленні таких висловлювань має право в односторонньому порядку видалити відповідне висловлювання, а при неодноразовому порушенні Користувачем цього пункту, Адміністрація має право в односторонньому порядку усунути такого Користувача від участі в будь-яких публічних обговореннях.

5.1.5. на будь-яких ресурсах, де ведеться обговорення Сервісу або відбувається спілкування Користувачів, видавати себе представником Адміністрації.

5.1.6. використовувати Обліковий Запис іншого Користувача, а також відчужувати або іншим чином передавати свій або купувати, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обміну або отримання в дарунок, Обліковий Запис іншого Користувача. У разі виявлення таких дій Користувача, Адміністрація має право заблокувати Обліковий запис такого Користувача без компенсації невикористаного часу Передплати.

5.2. Користувач гарантує:

5.2.1. що він має достатній ступінь дієздатності для набуття прав використання обраного ним Контенту;

5.2.2. що він при використанні Контенту на Серверах Адміністрації, маркований відповідно до Федерального закону «Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров’ю та розвитку», не порушує встановлених вікових обмежень. Користувач зобов’язується виключити із використання Контенту осіб, які не досягли відповідного віку. У разі порушення зазначеної умови Користувач самостійно відповідає за наслідки такого порушення без можливості пред’явлення претензій до Адміністрації;

5.2.3. що він набуває права на використання Контенту для своїх особистих цілей і не планує використовувати Контент для підприємницької мети;

5.2.4. Не вживати дій, які можуть безпосередньо чи опосередковано призвести до збитків та/або непрямих збитків Адміністрації Сайту, в тому числі внаслідок втрати його ділової репутації, а також будь-якими способами перешкоджати нормальному функціонуванню Сайту.

5.3. Користувач самостійно ознайомлюється з можливими змінами умов цієї Угоди.

6. РОЗСИЛКА

6.1. Користувач дає свою згоду на отримання від Адміністрації інформації рекламного характеру на адресу електронної пошти, повідомлену при реєстрації на сайті майданчика Сервісу. У разі незгоди, Користувач має право відмовитися від розсилки.

6.2. Користувач не має права відмовитися від отримання від Адміністрації інформації нерекламного характеру, яка може ставитись до використання Сервісу, наприклад, зміна розміру Винагороди, попередження про проведення профілактичних робіт тощо.

7. ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. ОПИТУВАННЯ

7.1. Адміністрація гарантує, що Сервіс відповідає своїм описам і придатний для використання за прямим функціональним призначенням за умови дотримання Користувачем мінімальних вимог, що висуваються до такого використання Сервісу.

7.2. Адміністрація гарантує, що Сервіс не поширює шкідливих програм, які можуть завдати шкоди Терміналу Користувача, програмному забезпеченню, файлам та інформації на Терміналі Користувача.

7.3. Сервіс надаються Користувачеві за умови «as is» («як є»), тобто. Адміністрація не гарантує безперебійне функціонування Сервісу та відсутність помилок, що впливають на працездатність Сервісу.

7.4. Адміністрація гарантує, що має всі права, в т.ч. винятковими для надання Сервісу Користувачам.

7.5. Зазначені у п. 7.1-7.3 гарантії надано замість усіх та будь-яких інших гарантій.

7.6. Будь-які терміни на кшталт «купівля», «придбання» тощо. та похідні від них, використані виключно для зручності викладу та не змінюють сенс відносин між Адміністрацією та Користувачами щодо використання Сервісу, що є наданням невиключних прав.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

8.2. За жодних умов Адміністрація не несе відповідальності за будь-які непрямі, спеціальні, штрафні, супутні збитки, втрачений зиск і т.д. навіть якщо Адміністрації відомо про можливість наявності таких.

8.3. До відносин Адміністрації та Користувача застосовується право України. Усі розбіжності вирішуються шляхом переговорів, у разі неможливості врегулювання розбіжностей – у судовому порядку за місцем знаходження Адміністрації. Претензійний порядок врегулювання суперечок є обов’язковим. Строк відповіді на претензію 10 календарних днів із моменту отримання претензії.